Flytta in

Bild

Det kan var mycket att tänka på när du ska flytta. Här hittar du en lista på saker som kan vara bra att veta när du ska flytta in hos oss.

Inflyttning

Bland Kirunabostäders lägenheter finns både nya och äldre lägenheter. Du hyr lägenheten i befintligt skick. Normalt slitage åtgärdas inte av Kirunabostäder.

Du har rätt att flytta in i din nya lägenhet från klockan 12.00 på tillträdesdagen. Infaller tillträdesdagen på en helgdag till exempel lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, är tillträdesdag första vardagen därpå, klockan 12.00.

Eventuell tidigare inflyttning är alltid en överenskommelse mellan den gamla och den nya hyresgästen. Överenskommelsen sker innan kontraktskrivning. Hyresgästen som flyttar ut måste lämna in nycklarna till Kirunabostäder. Vid tidigare inflyttning tar du själv över ansvaret för att kontrollera att städningen av bostaden är godkänd. Om ytterligare städning behövs får du själv stå för arbete och kostnader.

Hemförsäkring

Alla Kirunabostäders hyresgäster ska ha en hemförsäkring. Genom hemförsäkingen får du ett bra skydd för dina ägodelar i hemmet. Försäkringen täcker även kostnader för skador som du kan blir ersättningsskyldig för exempelvis om tvättmaskinen börjar läcka och vatten skadar lägenheten.

För att teckna en hemförsäkring tar du kontakt med något försäkringsbolag så hjälper de dig.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket Länk till annan webbplats. så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Om du vill ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring Länk till annan webbplats. mot en avgift.


Flytt av el, telefon och Internet

När du flyttar måste du teckna ett elabonnemang på den nya adressen, och avsluta ditt gamla abonnemang på din förra adress. Du måste också anmäla flytt av ditt telefon- och Internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer av el, telefon och internet för mer information.

Avflyttningsbesiktning

Lägenheten ska vara hel och ordentligt städad när du flyttar in. Avflyttningsbesiktning sker alltid innan inflyttningsdatum. Då noterar vi eventuella skador och anmärkningar, men det kan ändå finnas brister som upptäcks i efterhand. Har du synpunkter på besiktningsprotokollet är det viktigt att du tar upp det med din kvartersvärd direkt, så att problemet kan lösas så snabbt som möjligt. Du har åtta dagar på dig att skriftligen påpeka fel och brister till oss.

Lås och nycklar

Vid inflyttningen får du minst två originalnycklar till lägenheten, och ibland även extra nycklar till port, tvättstuga med mera. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna. Om du skulle bli utelåst, så hör du av dig till bevakningsföretaget Securitas, telefon 0980-812 86

Brandsäkerhet

Det är alltid bråttom när det börjar brinna. Kontrollera därför utrymningsvägar och annat brandskydd redan när du flyttar in. De utrymningsvägar du har tillgång till är trapphuset, balkongen, fönster med hjälp av stege på vissa hus, eller via brandkårens stege.

En brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Om det saknas i din bostad, kontakta din kvartersvärd så blir det snabbt fixat. Testa brandvarnaren då och då och hör av dig till oss om den inte fungerar.


Tillfälligt parkeringstillstånd

I samband med flytt kan du få ett tillfälligt parkeringstillstånd som gäller under dagtid vid i- och urlastning. Tillståndet kan du hämta hos din kvartersvärd. Placera tillståndet på insidan av vindrutan, väl läsbart utifrån. Ändringar eller tillägg får inte göras på tillståndet.

För att undvika kontrollavgift får fordonet inte ställas så att det hindrar annan trafik, på reserverad plats eller handikapplats.

Senast uppdaterad •
Fråga oss!