Byte av lägenhet

Söker du en större eller mindre lägenhet? Kanske har du hittat någon att byta med? Här kan du läsa om vad som gäller vid byte.

Byte av lägenhet

Kirunabostäder tillhandahåller inte någon byteskö. Vill du byta till en annan lägenhet inom vårt bestånd söker du lägenhet via Ledigt just nu. 

Byte av lägenhet kan godkännas tidigast 6 månader efter inflyttning. 

Enligt hyreslagen gäller alltid tre hela månaders uppsägningstid vid avflyttning. Vid byte inom Kirunabostäders bestånd gäller andra regler. För att premiera byte inom beståndet, istället för avflytt, gäller generellt att du vid byte endast betalar dubbel hyra för de dagar du har tillträde till båda lägenheterna.  

Byte mellan två hyresgäster

Har du hittat en annan person att byta hyreslägenhet med ansöker ni om ett byte. Blankett. Byten mellan två hyresgäster hos Kirunabostäder godkänns alltid, under förutsättning att båda har fullgjort sina skyldigheter som hyresgäst, det vill säga har skött hyror och boende i övrigt. Vid ett byte från annan hyresvärd till Kirunabostäder gör vi samma kontroll som på sökande till våra övriga lägenheter.