Brandsäkerhet

Bild

Det är alltid bråttom när det börjar brinna. Skydda dig och dina grannar mot brand!

Trapphus

Trapphuset är en utrymningsväg vid brand och ska därför hållas fri från prylar. Barnvagnar, cyklar eller andra saker får aldrig förvaras i trapphus, entréer eller vinds- och källargångar. Föremål i trapphuset kan försvåra utrymning och hindra räddningstjänstens angreppsväg. Slangen kan trassla in sig i en cykel och rökdykare kan snubbla på en barnvagn. För brandkår och ambulanspersonal är minuter eller till och med sekunder viktiga för att rädda liv.

Tänk på att saker i trapphus även kan utgöra en risk för brand då de kan fungera som material för att starta en brand samt göra att en brand sprider sig snabbt och bildar giftig rök.

Kontrollera utrymningsvägar och annat brandskydd redan när du flyttar in. De utrymningsvägar du har tillgång till är trapphuset, balkongen, fönster med hjälp av stege på vissa hus, eller via brandkårens stege.

Källarförråd och vindsutrymmen

Det är inte tillåtet att förvara brandfarligt material så som brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva material i källar- och vindsförråd. Överbliven färg och lösningsmedel ska du som hyresgäst lämna till återvinningscentralen. Förvaring av bildäck hänvisas till avsedd däckförvaring.

Tänk även på att det inte är tillåtet att förvara saker i gången utanför lägenhetsförrådet.

Stäng dörren!

Två livsviktiga saker att tänka på vid brand är att du stänger lägenhetsdörren efter dig om det brinner i din lägenhet, att du inte använder hissen och att du aldrig springer ut i ett rökfyllt trapphus om det brinner hos grannen. Lägenhetsdörren är gjord för att stå emot en brand i cirka 30 minuter, så om det brinner i en annan del av huset kan du stanna i lägenheten tills brandkåren kommer och hjälper dig.

Testa brandvarnaren

En brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Om det saknas ska du göra en felanmälan så ordnar vi en brandvarnare till dig. Testa din brandvarnare i lägenheten med jämna mellanrum. Du testar den genom att trycka in testknappen. Hör du en larmsignal fungerar den. Om den inte larmar, gör du en felanmälan så fixar vi ett nytt batteri eller en ny brandvarnare till dig.

Läs gärna MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationsbroschyrer under relaterade dokument nedan.

I filmen kan du se hur du byter batteri i din brandvarnare och fler smarta tips för att förebygga brand i din lägenhet:Minska risken för bränder på balkong

För att minska brandrisken har vårt försäkringsbolag Svenska Kommun Försäkrings AB tagit fram följande föreskrifter till dig som boende.

  • Förvara inte brännbart material på balkongen till exempel däck, flyttkartonger m.m.
  • Se till att cigaretter och aska/fimpar från cigaretter förvaras i obrännbart kärl
    Grilla inte med öppen låga på balkongen
  • Ha gärna brandfilt och brandsläckare och ha koll på hur de används. Vid matolja och brand, använd aldrig vatten! Kväv branden med lock eller brandfilt.

Senast uppdaterad •
Fråga oss!