Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din bostad under en begränsad tid kan du hyra ut den i andra hand. Det krävs dock att du har särskilda skäl till exempel studier på annan ort .

Giltig orsak för andrahandsuthyrning kan exempelvis vara studier, tillfälligt arbete på annan ort eller om du vistas på sjukhus eller annan vårdinrättning. Du har även rätt att upplåta din hyresrätt i andra hand under ett år, vid ett tillfälle, för att provbo under äktenskapsliknande förhållanden med namngiven person.

Tillståndet är alltid tidsbegränsat, normalt högst ett år i taget, och anledningen och tidsperioden måste kunna styrkas med intyg eller liknande. Varje ansökan prövas och måste godkännas av Kirunabostäder. Tillståndet kan förlängas max 3 år efter en ny ansökan om skälet kvarstår, till exempel vid fleråriga studier.

Som hyresgäst hos Kirunabostäder är du ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen. Det kan till exempel gälla krav på hyra, störningar eller andra ärenden som har med lägenheten att göra, därför är det viktigt att du upprättar ett hyreskontrakt mellan dig och den som hyr i andra hand. Här hittar du en mall för hyresavtal för andrahandsuthyrning.

En person som hyr i andra hand har ingen rätt att överta ditt kontrakt efter dig, utan lägenheten ska sägas upp enligt gällande regler.

Ansökan

Du måste göra en skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning. Ni som söker bifogar personbevis samt alla historiska adresser. Dessa uppgifter beställer du från Skatteverket.Tänk på att lämna in ansökan i god tid innan du önskar hyra ut din lägenhet. Kirunabostäder bekräftar med ett brev om din ansökan är godkänd eller avslagen. Om Kirunabostäder avslår din ansökan har du alltid möjlighet att på egen begäran få beslutet prövat av Hyresnämnden.

Ansökan - andrahandsuthyrning

Otillåten andrahandsuthyrning

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse kan det leda till att du förlorar ditt hyreskontrakt.

Relaterat