Nya seniorbostäder i centrum

Vill du bo modernt och tryggt i egen lägenhet med gemensamma ytor för samvaro och grannar i samma ålder? Nu pågår uthyrningen av 68 nyproducerade lägenheter i storlek 1-3 rum och kök mitt i nya centrum. Första etappen består av 38 seniorbostäder. Bekanta dig med kvarteret och titta närmare på planlösningar, ytskikt och hyror i bostadsväljaren.

Nya seniorbostäder i centrum

Vill du bo modernt och tryggt i egen lägenhet med gemensamma ytor för samvaro och grannar i samma ålder? Nu pågår uthyrningen av 68 nyproducerade lägenheter i storlek 1-3 rum och kök mitt i nya centrum. Första etappen består av 38 seniorbostäder. Bekanta dig med kvarteret och titta närmare på planlösningar, ytskikt och hyror i bostadsväljaren.

Andrahandsuthyrning

Bild

Om du inte ska bo i din bostad under en begränsad tid kan du hyra ut den i andra hand. Det krävs dock att du har särskilda skäl till exempel studier på annan ort.

Giltig orsak för andrahandsuthyrning kan exempelvis vara studier, tillfälligt arbete på annan ort eller om du vistas på sjukhus eller annan vårdinrättning. Du har även rätt att upplåta din hyresrätt i andra hand under ett år, vid ett tillfälle, för att provbo under äktenskapsliknande förhållanden med namn-given person.

Tillståndet är alltid tidsbegränsat, normalt högst ett år i taget, och anled-ningen och tidsperioden måste kunna styrkas med intyg eller liknande. Varje ansökan prövas och måste godkännas av Kirunabostäder. Tillståndet kan förlängas max 3 år efter en ny ansökan om skälet kvarstår, till exempel vid fleråriga studier.

Som hyresgäst hos Kirunabostäder är du ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen. Det kan till exempel gälla krav på hyra, störningar eller andra ärenden som har med lägenheten att göra, därför är det viktigt att du upprättar ett hyreskontrakt mellan dig och den som hyr i andra hand. Här hittar du en mall för hyresavtal för andrahandsuthyrning , 149 kB, öppnas i nytt fönster..

En person som hyr i andra hand har ingen rätt att överta ditt kontrakt efter dig, utan lägenheten ska sägas upp enligt gällande regler.

Andrahandsuthyrning under kortare perioder

All form av andrahandsuthyrning kräver tillstånd av Kirunabostäder, även kortare uthyrning under sommaren då du är på semester.

Du får inte hyra ut din lägenhet förrän du fått tillstånd av oss som hyresvärd. Även uthyrning via AirBnb eller andra liknande tjänster kräver tillstånd, det spelar ingen roll om du tar ut hyra eller inte från den som bor i lägenheten. Även utlåning av lägenhet klassas juridiskt som en andrahandsuthyrning.

För att Kirunabostäder ska medge en andrahandsuthyrningen krävs att du som hyresgäst kan visa att beaktansvärda skäl föreligger.

Skärpta lagregler kring andrahandsuthyrning

Från och med den 1 oktober 2019 riskerar du om du hyr ut din lägenhet i andrahand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd att få ditt hyreskontrakt uppsagt. I och med de skärpta lagreglerna för andra-handsuthyrning finns inte längre möjligheten att vidta rättelse, upphöra med den olovliga uthyrningen eller ansöka om tillstånd hos hyresnämnden, efter anmaning ifrån hyresvärden.

Sedan den 1 oktober 2019 är det även förbjudet att vid andrahandsuthyrning ta ut högre hyra än du själv betalar för lägenheten. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om det i uthyrningen ingår nyttigheter såsom exempelvis bredband eller tv-kanaler får tillägg göras för den faktiska kostnaden som förstahandshyresgästen har för nyttigheten. Om du vid en andrahandsuthyrning tar ut högre hyra än vad som är tillåtet riskerar du att bli av med ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan. Andrahandshyresgästen som betalt för hög hyra har möjlighet att vända sig till hyresnämnden för återbetalning av överhyra.

De nya lagreglerna innehåller även straffbestämmelser som innebär att det är brottsligt att hyra ut din lägenhet i andrahand utan samtycke från hyres-värden eller tillstånd från hyresnämnden och ta emot hyra som inte är skälig. Den som gör sig skyldig till dessa brott kan dömas till böter eller fängelse upp till två år. I ringa fall utdöms inga straff.

Folkbokförd på rätt adress

Du måste vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokförings-uppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Ansökan

Skriftligt godkännande krävs från Kirunabostäder för att få hyra ut lägen-heten i andra hand. Ansökan om andrahandsuthyrning görs på särskild blankett, se nedan. Blanketten finns även att hämta på vår bostads-förmedling. Handläggningstiden är cirka tre (3) veckor från att komplett ansökan lämnats in, det är således viktigt att ansöka i god tid innan den planerade uthyrningen. Kirunabostäder meddelar beslut per brev om ansökan om andrahandsuthyrning är godkänd eller avslagen.

Ansökan beviljas normalt sex (6) månader eller max ett (1) år. Därefter kan
du ansöka om förlängning.

Se nedan vilka intyg som ska bifogas ansökan beroende på vilket skäl som ligger till grund för ansökan.

  • Tillfälligt arbete/studier på annan ort eller i annat land. Arbetsplatsen eller studieorten ska ligga utanför pendlingsbart avstånd. Arbetsgivar-intyg eller studieintyg krävs.
  • Särskilda familjeförhållanden. Om du vill provbo i ett parförhållande.
    För att ansökan ska beviljas får ni inte ha bott tillsammans tidigare, underlag från Skatteverkets folkbokföringsregister bifogas där det framkommer historiska adresser för hyresgästen samt med personen som denne ska provbo med.
  • Längre utlandsvistelse (minst fyra månader). Kopia på biljett krävs.
  • Ålder eller sjukdom. Du kan ha beaktansvärda skäl om du läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Läkarintyg krävs.
  • Andra beaktansvärda skäl. Särskilda situationer där du har påtagliga skäl att inte använda lägenheten, men samtidigt skäl att behålla anknyt-ningen till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i dennes hem.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!