Får jag ha husdjur i Kirunabostäders lägenheter?

Ja, det är tillåtet att ha husdjur i Kirunabostäders lägenheter (om inte annat anges i ditt hyreskontrakt) så länge du följer de lagar och förordningar som finns för djurhållning. För vissa giftiga djur som till exempel spindlar och ormar krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 

Tänk på att du är ansvarig för att ditt djur inte stör andra boende genom höga ljud eller obehaglig lukt inomhus. Kom ihåg att plocka upp efter ditt husdjur när du rastar det i Kirunabostäders bostadsområden.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

Fråga oss!