Vattenavbrott Björkplan 5 F-H den 16/4

På grund av en vattenläcka är varmvattnet avstängt på Björkplan 5 F-H . Kallvatten påverkas inte. Läckan är identifierad och åtgärdas provisoriskt under kvällen.

Vattenavbrott Björkplan 5 F-H den 16/4

På grund av en vattenläcka är varmvattnet avstängt på Björkplan 5 F-H . Kallvatten påverkas inte. Läckan är identifierad och åtgärdas provisoriskt under kvällen.

Får jag sätta upp egen parabol?

Ja, så länge du sätter upp den i enlighet med Kirunabostäders regler för parabolantenner. Parabol får endast monteras på stag på balkong. Hela parabolen måste vara upphängd innanför balkongräcket. Parabolen får inte vara monterad på utsidan av balkongen eller vara fastsatt i husets fasad. Om du vill sätta upp en parabolantenn i anslutning till din bostad måste du kontakta din kvartersvärd för ett skriftligt godkännande. Du når din kvartersvärd via vår kundservice.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

Fråga oss!