Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Anläggningsarbeten kring Lerduvestigen

Under vecka 31 påbörjar Tekniska Verken anläggande av ytskikt och belysning på gamla skjutbaneområdet kring Lerduvestigen.

Arbetet kommer att medföra störningar vid del av Lerduvestigen och del av Flyttleden. Se bild nedan. På berörda områden markerat med grönt anläggs gång- och cykelväg. Områden markerat med blått påverkas köryta. Även en del belysning kommer att anläggas.

Vi ber om överseende med de eventuella besvär som detta kan orsaka.

 

Karta med markerade gatorFörstora bilden
Senast uppdaterad •
Fråga oss!