Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Ny hyra klar för 2023

Bild

Kirunabostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens med om en hyreshöjning för bostäder för 2023.

För de allra flesta hyresgäster innebär överenskommelsen en hyreshöjning om 3,5 procent från och med 1 april.

Undantag görs för lägenheter med pressumtionshyra där höjningen blir 1,5 procent. Pressumtionshyra är en särskilt förhandlad hyra som gäller under en begränsad tid till följd av att fastigheten har totalrenoverats alternativt att fastigheten är nybyggd.

- Vi är i ett ekonomiskt ansträngt läge med höga kostnadsökningar som påverkar våra förutsättningar att driva verksamheten. Genom en god och konstruktiv dialog, i syfte att ta tillvara båda parters situation, har vi tillsammans med Hyresgästföreningen kommit fram till en överenskommelse i tid för att undvika en retroaktiv debitering för hyresgästerna. Vårt yrkande och behov var högre men i en förhandling får man vara beredd på kompromisser och i det stora hela är vi tillfreds med utfallet av överenskommelsen, men när intäkten blir lägre är det främst gällande underhållet vi måste göra omprioriteringar, säger Mikael Pudas, vd.

- Detta är en bra överenskommelse, utifrån förutsättningarna. Förhandlingarna har varit tuffa, mot bakgrund av det ansträngda samhällsekonomiska läget. Därför är det glädjande att alla parter nu tagit ansvar och kunnat nå en kompromiss, baserad på den nya förhandlingsmodell vi kommit överens om mellan Sveriges allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, säger Hyresgästföreningens förhandlingsstrateg Krister Häggling.

Varför höjer vi hyran?

Hyreshöjningen är nödvändig för att få täckning för ökande utgifter för löpande underhållsåtgärder, upphandlade tjänster, vattenskador och reparationer. Även prishöjningar för exempelvis värme och sophantering gör att Kirunabostäders kostnader ökar.

På Kirunabostäder värdesätter vi service. Vi vill erbjuda våra hyresgäster bra boende och underhålla våra fastigheter på bästa sätt. För att vi ska kunna fortsätta att leverera det behöver vi få täckning för våra utgifter.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta bostadsförmedlingen via mejl marknad@kirunabostader.se eller telefon 0980-708 50, knappval 2.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!