Kirunabostäder tar över 297 lägenheter i nya centrum

Bild

På innergårdarna i kvarter 7-9 finns umgängesytor, lekutrustning och möjlighet att odla för hyresgästerna.

Idag påbörjar Kirunabostäder övertagandet från LKAB avseende 297 nybyggda lägenheter i kvarter 7, 8 och 9. Nu ser bolaget fram emot mer liv och rörelse i Kirunas nya centrum under dygnets alla timmar.

Kirunabostäder står nu som ägare och förvaltare av både bostäder och lokaler i handelskvarteren i nya centrum. De 297 nya bostäderna är fördelade på tre kvarter med handel i bottenplan och kontor i delar av byggnaderna. Lägenheterna är i storlekarna 1 - 4 rum och kök. I kvarteren finns bland annat gemensamma bastur och tvättstugor samt en gårdsmiljö med umgängesytor och odlingsmöjligheter för hyresgästerna. I samtliga kvarter finns möjlighet att hyra bilplats i underjordsgarage samt tillgång till laddstolpar.

Efter ett flerårigt samarbete med LKAB i uppförandet av kvarteren ser vi nu fram emot att välkomna våra hyresgäster till sina nya hem. Den gemensamma processen har skapat goda möjligheter för oss att erbjuda trygga och trivsamma bostadsmiljöer i Kirunas nya centrum, säger Mikael Pudas, vd Kirunabostäder.

Övertagandet av de totalt 297 lägenheterna kommer att ske etappvis. I första etappen i januari mottar bolaget cirka 200 lägenheter, resterande lägenheter överlämnas i februari samt i mars. När samtliga bostäder i nya centrum är mottagna kommer Kirunabostäder att överlämna fastigheter i gamla centrum till LKAB för planerad avveckling.

Samtliga lägenheter är färdiga för inflyttning under våren 2023. Av de totalt 297 lägenheterna har förtur erbjudits till cirka 130 omflyttningshyresgäster som måste flytta från Kirunas gamla centrum till följd av gruvbrytningens påverkan. 170 lägenheter kommer att publiceras på Kirunabostäders hemsida i slutet av januari och tilldelas via den ordinarie bostadskön. Av de totala antalet lägenheter kommer 22 bostäder att vikas för ungdomförtur, vilket innebär att sökande mellan 18 - 24 år har förtur till lägenheter i storlekarna 1 - 2 rum och kök.

Interiör kök nyproduktion

Lägenheterna i kvarter 7-9 kännetecknas av öppna planlösningar, stora fönster och ljusa materialval.

Kirunabostäder i nya centrum

Från hösten 2022 äger och förvaltar Kirunabostäder drygt 10 800 kvadratmeter lokaler med butiker, restauranger och service samt kontor i kvarter 7 - 9. Sedan tidigare äger Kirunabostäder Kvarter 1 i nya stadskärnan med 62 lägenheter samt kontor och lokaler. Just nu pågår byggnationen av 68 seniorbostäder i kvarter 91 med planerad inflyttning sista kvartalet 2023. Under våren 2023 påbörjar bolaget ytterligare en byggnation av 79 lägenheter på kvarter 90 intill Kvarter 1 i nya centrum. Planerad inflyttning är vinter 2024/2025.

Senast uppdaterad •
Fråga oss!