Minska brandrisken i sommar

Med anledning av flera bränder i lägenheter och i synnerhet på balkonger har vårt försäkringsbolag Svenska Kommun Försäkrings AB kommit med följande föreskrifter till dig som boende för att minska risken för bränder.

Tänk på:

  • Förvara inte brännbart material på balkongen til exempel däck, flyttkartonger m.m.
  • Se till att cigaretter och aska/fimpar från cigaretter förvaras i obrännbart kärl
  • Grilla inte med öppen låga på balkongen
  • Ha gärna brandfilt och brandsläckare och ha koll på hur de används. Vid matolja och brand, använd aldrig vatten! Kväv branden med lock eller brandfilt.

Tack för din insats!


Senast uppdaterad •
Fråga oss!