Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Hyresförhandlingarna för 2022 lämnas över till Hyresmarknadskommittén

Hyresförhandlingarna mellan Kirunabostäder och Hyresgästföreningen har pågått under några veckor men parterna har inte lyckats komma överens. Därför överlämnas nu frågan till Hyresmarknadskommittén, som får i uppgift att pröva frågan.

Kirunabostäder har begärt en hyreshöjning på 4,24 procent, vilket är i linje med inflationen och de förväntade kostnadsökningarna. Till underlag för yrkandet ligger bland annat ökade kostnader för vatten, avlopp, renhållning, snöröjning, material, tjänster, försäkringar och löner som i flera år stigit med mer än hyresnivån. Att hålla en god förvaltning, investera i ombyggnad och nyproduktion kräver en god stabil ekonomi.

Frågan kommer nu att prövas i Hyresmarknadskommittén. Prövningen innebär att Hyresmarknadskommittén, antingen genom medling eller beslut, avgör den nya hyran och när den träder i kraft. Det kan ta upp till ett par månader och därför kan det bli aktuellt med en retroaktiv höjning.

Vid frågor, är du välkommen att kontakta vår bostadsförmedling.


Fakta

Hyresmarknadskommittén, ofta förkortad HMK, är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta.

Utöver att lösa tvister genom medling eller beslut, i de årliga förhandlingarna arbetar Hyresmarknadskommittén med att utveckla förhandlingssystemet för att de lokala förhandlingarna ska fungera så bra som möjligt.

Senast uppdaterad •
Fråga oss!