Vi återgår till ordinarie rutiner 9/2

Från den 9 februari gäller lättade restriktioner för covid-19. Kirunabostäder återinför hembesök hos hyresgäster samt besök på våra kontor.

Vi fortsätter att vidta försiktighetsåtgärder i form av att vi stannar hemma om vi är sjuka, vi håller en god handhygien samt att vi använder skyddsutrustning vid nära personkontakt.

Senast uppdaterad •
Fråga oss!