Vi återgår till ordinarie rutiner 29/9

Från den 29 september gäller lättade restriktioner för covid-19. Kirunabostäder återinför hembesök hos hyresgäster samt besök på bostadsförmedlingen och våra övriga kontor.

Vi fortsätter att vidta försiktighetsåtgärder i form av att vi stannar hemma om vi är sjuka, vi håller en god handhygien samt att vi använder skyddsutrustning vid nära personkontakt.

Felanmälningar

Felanmälningar som är gjorda av hyresgäster under pandemin kommer att hanteras löpande.

Öppettider bostadsförmedlingen

Besökstid: Onsdag 10.00-12.00

Telefontid: Måndag-fredag 09.00-10.00 samt måndag-torsdag 13.00-14.00.

Välkommen!

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!