Kirunabostäder går med i Klimatinitiativet

Bild

Mats Dahlberg, vd, och Stefan Sydberg, ordförande, ser Allmännyttans klimatinitiativ som ett steg för en hållbar framtid.

Kirunabostäder har anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ. Ett av målen är att minska energianvändningen med 30 procent.

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatinitiativet har två övergripande mål: En fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procent lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).
Klimatinitiativet fungerar på samma sätt som Parisavtalet där alla företag som deltar också kan sätta egna mål.

För att driva på klimatarbetet ytterligare finns även tre frivilliga fokusområden där bostadsföretagen kan arbeta med sina koldioxidutsläpp: Effekttoppar och förnybar energi; Krav på leverantörer och Klimatsmart boende. Tanken är att fokusområdena ska bidra till att växla upp arbetet och driva utveckling inom vart och ett av dessa områden.

- Kirunabostäder har tidigare genomfört ett antal energibesparingsåtgärder i både egna och förvaltade fastigheter bland annat det omfattande energibesparingsprojektet EPC. Klimat-
initiativet blir ett bra sätt för oss att följa upp tidigare insatser och motivera till att fortsätta arbeta aktivt med energibesparing, säger Mats Dahlberg, vd.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ. Länk till annan webbplats.

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!