Inflyttning i de första bostäderna i Kirunas nya centrum

Bild

Kvarter 1 i Kirunas nya stadskärna. Foto: Fredric Alm

Nu flyttar de första bostadshyresgästerna in i Kirunas nya stadskärna. Det är en milstolpe men också en utmaning för Kirunabostäder och för de första hyresgästerna, som blir lite av nybyggare i Kirunas nya centrum.

Kirunas nuvarande stadskärna, som innehåller både verksamhetslokaler och bostäder, påverkas av gruvbrytningen steg för steg. Nu är det första kvarteret med bostäder inflyttningsklart och de första hyresgästerna flyttar från Kirunas nuvarande centrum till den nya stadskärnan.

- Det är en milstolpe att flytta in i de första bostäderna i nya Kiruna. Vi är så klart stolta men det är även en utmaning då området fortfarande är en byggarbetsplats och de som flyttar in i kvarteret blir lite av nybyggare i vårt nya centrum, säger Stefan Sydberg, styrelseordförande Kirunabostäder.

Samtliga lägenheter i Kvarter 1 är uthyrda till hyresgäster vars bostäder i Kirunas nuvarande centrum påverkas av gruvbrytningen.

- Det har varit ett stort intresse för de nyproducerade bostäderna i Kvarter 1 och redan inför tilldelningen av lägenheter stod det klart att det nya kvarteret skulle fyllas av omflyttningshyresgäster, säger Amanda Stålnacke, marknadschef Kirunabostäder.

Totalt berörs 433 av Kirunabostäders lägenheter av stadsomvandlingen och det är en pågående process att omflytta hyresgästerna till nya bostäder. Målet har varit att informera berörda hyresgäster om flytten och kartlägga deras önskemål om ny lägenhet cirka tre år innan utflyttning från nuvarande fastighet. Hyresgästerna har kunnat välja om de vill flytta till Kirunabostäders befintliga eller nya bestånd, vilket område och vilken storlek på lägenhet de önskar.

Arkitekt Liselott Miranda, Norconsult, har gestaltat Kvarter 1 med utgångspunkt i det som är typiskt för Kiruna. Kvarteret har formen av ett stiliserat berg där utsidan består av hårda, ”kalla” material som stål och tegel, en symbol för gruvindustri, samt isblå kulörer i vissa detaljer som en symbol för det arktiska klimatet med snö och is. Kvarterets insida (innergård) har varmare kulörer i form av trä som står för fjällbjörkar och stålpartier i orange som ska föra tankarna till järnets ursprung; flytande magma.

- Min vision har varit att skapa ett kvarter med bestående värden som genom utformning och materialval tillför något som passar Kiruna och är Kiruna, säger Liselott Miranda, arkitekt Norconsult.

 

Fakta omflyttningsprocessen:
Omflyttningen av hyresgäster sker i olika faser och perioder. Det är LKAB:s prognos för gruvbrytningens påverkansområde som ligger till grund för omflyttningen. Förtur för omflyttning tilldelas utifrån den fastighet eller det kvarter som står närmast i tur att tömmas utifrån LKAB:s prognoser. I och med inflyttningen i Kvarter 1 har vi totalt flyttat 277 hyresgäster både till nyproducerade lägenheter och lägenheter i befintligt bestånd.

Bakgrund Kvarter 1:
År 2014 ägde en markanvisningstävling rum om 10 tomter i Kirunas nya stadskärna. Kirunabostäder blev tilldelad tomt 1 år 2015. Hösten 2016 tog Kirunabostäders styrelse beslut om att bygga bostäder, lokaler och kontor på tomten, 62 lägenheter och 3 500 kvadratmeter kommersiella lokaler. Projektet påbörjades våren 2018 och i juni flyttar bostadshyresgästerna in i Kvarter 1. Arbetet med att färdigställa lokalerna i kvarteret fortsätter under sommaren och hösten och de första lokalhyresgästerna beräknas flytta in våren 2022.

För ytterligare upplysningar:
Kirunabostäder:
Stefan Sydberg, styrelseordförande, 072-547 03 80, stefan.sydberg@kiruna.se
Tomas Stålnacke, projektchef, 0980-708 63, tomas.stalnacke@kirunabostader.se
Mikael Fors, fastighetschef, 0980-756 92, mikael.fors@kirunabostader.se
Amanda Stålnacke, marknadschef, 0980-708 33, amanda.stalnacke@kirunabostader.se

Norconsult:
Liselott Miranda, arkitekt SA/MSA, 010-141 87 28, liselott.miranda@norconsult.com

Senast uppdaterad •
Fråga oss!