Februari och mars hyresavier är utskickade

Hyresavier för februari och mars är utskickade och beräknas delas ut under den här veckan.

Februari och mars hyresavier är utskickade

Hyresavier för februari och mars är utskickade och beräknas delas ut under den här veckan.

Namn (Sidans namn)

Kirunabostäder

Roll eller funktion
Telefon 1

0980-708 50

Telefon 2
Telefon 3
E-post

marknad@kirunabostader.se

Besöksadress

G:a Brandstation,

Gruvvägen 3

Postadress

981 85 Kiruna

Övrigt


Bostadsförmedlingen

Telefontid

Måndag - fredag 09.00 - 10.00


Besökstid

Måndag - onsdag 13.00 - 14.00
samt torsdag 15.00 - 17.00

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan. För att lägga till Bild gå till metadata för sidan och peka ut en bild i bildarkivet