Utsikt från Kiruna

Om Kirunabostäder

Kirunabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med verksamhet i Kiruna kommun. Bolaget ägs av Kiruna kommun. Dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB har till uppgift att förvalta och utveckla bolagets affärslokaler.

Kirunabostäder AB förvaltar fastigheter på en yta motsvarande Skåne, Blekinge och Halland. Förvaltningen omfattar drygt 2 200 lägenheter
och 15 000 kvadratmeter egna lokaler samt 210 000 kvadratmeter kommunalt ägda lokaler såsom skolor, sporthallar, kontor och äldreboenden.

Kirunabostäder AB ska bidra till att stärka och utveckla boendet för
alla människor i Kiruna kommun. Vi ska med
kunden i fokus förvalta, utveckla och tillgodose behovet av bostäder och lokaler i Kiruna kommun.

 

 Redaktör: Kalle S
Senast ändrad: 2018-02-28