Om Kirunabostäder

Kirunabostäder AB ska bidra till att stärka och utveckla boendet för alla människor i Kiruna kommun. Vi ska med kunden i fokus förvalta, utveckla och tillgodose behovet av bostäder och lokaler i Kiruna kommun.

Kirunabostäder AB äger drygt 2 200 lägenheter och ca 28 000 m² lokaler samt ett stort antal garage och bilplatser. Kirunabostäder AB förvaltar också alla kommunala fastigheter, till exempel skolor, sporthallar och badhus, med en total yta om ca 190 000 m².

 Redaktör: Kalle S
Senast ändrad: 2014-10-07